Šťastné sviatky a úspešný Nový rok 2022 !

TO BOLI ČASY !!! 👊
Veselé Vianoce v kruhu najbližších, v Novom roku veľa zdravia, lásky, osobných i pracovných úspechov vám praje FK Prešov futsal team!