Mesto Prešov podporilo naše juniorské kategórie.

     V roku 2021 podporilo mesto Prešov naše juniorské futsalové kategórie sumou 4872 €.
Financie boli získané na základe výsledkov a činnosti klubu za minulé obdobie.
Týmto ďakujeme nie len Mestu Prešov, ale aj ostatným partnerom, ktorí nám pomáhajú futsal v Prešove rozvíjať 🙂