Mesto Prešov podporilo juniorský futsal aj v tomto roku.

     V roku 2022 podporilo mesto Prešov naše juniorské futsalové kategórie sumou 5514 €.
Financie boli získané na základe výsledkov a činnosti klubu za minulé obdobie.
Týmto ďakujeme nie len Mestu Prešov, ale aj ostatným partnerom, ktorí nám pomáhajú.